Badania Światowej Organizacji Zdrowia donoszą, że co czwarte dziecko w Europie ma nadwagę. Z kolei w Polsce w grupie wiekowej 10-11 lat dzieci są uznawane za najbardziej otyłe.
Problemy nadmiernej wagi u dzieci prowadzi do rozwoju wielu chorób, a przede wszystkim skraca życie. Głównym czynnikiem, który ma ważny wpływ na otyłość dziecięcą są sami rodzice. Rodzice często sami odżywiają się nieprawidłowo, przyzwyczajają dzieci do jazdy samochodem, a więc ograniczają ruch i aktywność dziecka. Ważne jest również to, że rodzice często nie dostrzegają problemu otyłości dziecięcej jako choroby.

Dlatego należy rozpocząć wdrażanie zdrowych  nawyków żywieniowych zarówno u rodziców, jak i dzieci.  Często w gabinecie dietetycznym pojawiają się rodzice z dziećmi.  Rolą dietetyka w takiej sytuacji jest edukacja żywieniowa obydwojga. Ustalenie zdrowych zasad żywienia, roli nawadnia organizmu, jak również świadomego zdrowego wyboru żywności.  Należy również pamiętać, że kluczową rolę w życiu dziecka odgrywa aktywność fizyczna, która nie może się ograniczać tylko do zajęć wf w szkole. Należy wprowadzić u dzieci dodatkową aktywność fizyczną pozaszkolną przynajmniej 3 x tydzień.