CENNIK

CENNIK USŁUG DIETETYCZNYCH

 OFERTA STANDARDOWA – DIETA ODCHUDZAJĄCA – NOWOŚĆ 2019 !!!!! ( czas trwania 30-40 minut)          cena: 120 zł

– SZYBKA WIZYTA Z POMIAREM SKŁADU CIAŁA
– PRZEDSTAWENIE PODSTAWOWYCH ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA
– DOBRANIE KALORYCZNOŚCI STANDARDOWEJ 7 – dniowej DIETY REDUKUJĄCEJ I JEJ ODBIÓR NA WIZYCIE (CZAS ODBIORU MOŻE SIĘ ZMIENIĆ)

UWAGA: opcja standard dotyczy diety bez schorzeń/chorób/ eliminacji/ dostosowań. Pacjent na krótkiej wizycie otrzymuje dietę 7 – dniową redukującą dostosowaną do jego potrzeb kalorycznych

OFERTA INDYWIDUALNA

 PIERWSZA WIZYTA / KONSULTACJA ( czas trwania: 60 – 90 min)                             Cena dla 1 osoby:   100 zł      Cena dla 2 osób: 150 zł
Obejmuje:   
wywiad żywieniowy (informacje dotyczące stylu życia, zdrowia, codziennego odżywiania i preferencji smakowych)
edukacja żywieniowa
analiza wyników badań
pomiar wzrostu, masy ciała i analizę składu ciała metodą bioimpedancji (analizator InBody 270 – wydruk)
analiza dotychczasowego sposób żywienia
określenie celu diety i szacunkowy czas jego osiągnięcia

 WIZYTA KONTROLNA  (czas trwania: 30 minut)                                                   Cena dla 1 osoby:   50 zł      Cena dla 2 osób: 100 zł
   Obejmuje:     minitoring postępów
pomiar masy i składu ciała (InBody 270 – wydruk)
zalecana częstotliwość wizyt – co około 3-6 tygodni

 ANALIZA SKŁADU CIAŁA (czas trwania: 15 minut)                                                       Cena: 30 zł

OPIEKA DIETETYKA E-MAIL, TELEFONICZNA                                                              GRATIS  po zakupie diety

 

Uwaga !!!

1. Usługodawca podczas wizyty wstępnej w gabinecie stacjonarnym przeprowadza dokładny wywiad żywieniowo-zdrowotny w ramach konsultacji wstępnej. Zamawiający tym samym dostarcza dane potrzebne do ułożenia diety wraz z ewentualnymi odpowiedziami na dodatkowe pytania zadane przez Usługodawcę w trakcie konsultacji.
2.Pacjent płaci za dietę/ pakiet z góry podczas pierwszej wizyty

3. Po pierwszej konsultacji, w terminie do 14 dni roboczych Usługodawca zobowiązany jest umówić Pacjenta na odbiór diety lub przesyłać materiały drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty e-mail).

 

JADŁOSPISY/ DIETOTERAPIA

 

JADŁOSPISY

 

JADŁOSPIS 14 – DNIOWY (bez nietolerancji)                                                                                                Cena: 150

 

JADŁOSPIS 14 – DNIOWY (nietolerancje – laktoza/gluten/białko mleka)                                                 Cena: 180 zł

 

JADŁOSPIS   dla 2 osób (oparty na tych samych składnikach)                                                                Cena: 7 dni 150 zł / 14 dni 250 zł
(dodatkowo schorzenie/ choroba + 50 zł)

 

JADŁOSPIS DLA DZIECI (BEZ NIETOLERANCJI)                                                                                          Cena: 7 dni 100 zł / 14 – dni 180 zł
(dodatkowe nietolerancje 30 zł)

 

JADŁOSPIS  W CIĄŻY  (BEZ NIETOLERANCJI)                                                                                              Cena: 7 dni 150 zł/ 14 dni 250 zł
(dodatkowe nietolerancje 30 zł)

 

DIETOTERAPIA

 

DIETOTERAPIA insulinooporność/ cukrzyca                                                                                   Cena: 7 dni 150 zł/ 14 dni 250 zł
DIETOTERAPIA choroby tarczycy/ Hashimoto                                                                                Cena: 7 dni 150 zł/ 14 dni 250 zł
DIETOTERAPIA choroby jelit, refluks, choroby trzustki, dna moczanowa                                   Cena: 7 dni 200 zł/ 14 dni 350 zł
DIETOTERAPIA po operacji bariatrycznej                                                                                       Cena: 7 dni 250 zł/ 14 dni 400 zł

 

 

 

Uwaga !!!
1. Jadłospisy wraz z zaleceniami dotyczącymi ich stosowania przekazywane są Pacjentom osobiście w gabinecie lub w formie mailowej na wskazany przez Usługobiorcę adres.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dłuższe stosowanie zaleceń/planu dietetycznego bez wiedzy i opieki dietetyka Poradni Dietetycznej Żyrardów, a także nie ponosi odpowiedzialności za skutki samodzielnego modyfikowania diety przez Pacjenta
3. Modyfikacja otrzymanej diety w ramach pakietów współpracy (zmiana założeń diety, wykluczanie niektórych produktów, wymiana produktów/potraw itp.) jest dokonywana przez Usługodawcę wyłącznie w oparciu o konsultację kontrolną i wynik przeprowadzonego badania składu ciała. Konsultacja kontrolna powinna się odbywać co 3-4 tygodnie.

PAKIETY DIETETYCZNE
*jadłospisy  bez schorzeń/ chorób

 

 

PAKIET MINI – 1 –  MIESIĘCZNY                                              Cena: 300 zł (oszczędzasz 20 zł) / 2 osoby 500 zł
(pierwsza wizyta, jadłospis 14 – dniowy, wizyta kontrolna)

PAKIET MIDI – 3 – MIESIĘCZNY                                               Cena: 500 zł (oszczędzasz 60 zł) / 2 osoby 800 zł
(pierwsza wizyta, jadłospis 14 – dniowy, 2 x jadłospis 7 – dniowy, 3 x wizyta kontrolna)

PAKIET MAXI – 6 – MIESIĘCZNY                                              Cena: 700 zł (oszczędzasz 120 zł) / 2 osoby 1100 zł
(pierwsza wizyta, jadłospis 14 – dniowy, 5 x jadłospis 7 – dniowy, 6 x wizyta kontrolna)

Uwaga !!!
1. Opłata za pakiety jest płatna z góry.
2. Przy deklaracji wykupienia przez Pacjenta pakietu (1, 3 lub 6-miesięcznego) i od momentu otrzymania płatności, przy spełnieniu powyższych obowiązków, Usługodawca zobowiązuje się do ułożenia diety w terminie do 14 dni roboczych od wizyty wstępnej, oraz przekazania jej osobiście w gabinecie lub w formie on-line na wskazany przez Pacjenta adres mailowy.
3. W przypadku wielomiesięcznych pakietów opieki dietetycznej (pakietu 3- i 6-miesięcznego), Usługodawca zobowiązuje się opracować i przesłać nowe diety w przeciągu 14 dni roboczych od dnia wizyty kontrolnej.
4. Usługodawca zobowiązuje się do stałego kontaktu z Pacjentem za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie w okresie trwania wybranego pakietu opieki dietetycznej.
5. Modyfikacja otrzymanej diety w ramach pakietów współpracy (zmiana założeń diety, wykluczanie niektórych produktów, wymiana produktów/potraw itp.) jest dokonywana przez Usługodawcę wyłącznie w oparciu o konsultację kontrolną i wynik przeprowadzonego badania składu ciała. Konsultacja kontrolna powinna się odbywać co 3-4 tygodnie.

Harmonogram wizyt odbywanych w ramach pakietów i zasady przekładania wizyt
1. Wielomiesięczne pakiety opieki dietetycznej  są płatne z góry na pierwszej wizycie. Uiszczona opłata za pakiet opieki dietetycznej nie podlega zwrotowi.
2. Pakiet 1-miesięczny współpracy obejmuje 3 usługi (pierwsza konsultacja wstępna, 14-dniowy jadłospis, jedna wizyta kontrolna po 3-4 tygodniach).
3. Pakiet 3-miesięczny współpracy obejmuje 8 usług (pierwsza konsultacja wstępna, 14-dniowy jadłospis przekazywany, 3 wizyty kontrolne, 2 diety 7-dniowe po dwóch wizytach kontrolnych).
4. Pakiet 6-miesięczny współpracy obejmuje 14 usług (pierwsza konsultacja wstępna, 14-dniowy jadłospis , 6 wizyt kontrolnych, 5 diet 7-dniowych po pięciu wizytach kontrolnych).5. Ważność pakietów wynosi:

 

 • 4 tygodnie w przypadku pakietu 1-miesięcznego,
 • 12 tygodni w przypadku pakietu 3-miesięcznego,
 • 24 tygodnie w przypadku pakietu 6-miesięcznego.
  6. Przy wybraniu i opłaceniu danego pakietu wizyt Pacjent jest zobowiązany do odbycia:
 • jednej wizyty kontrolnej w przeciągu 4 tygodni od daty pierwszej konsultacji w przypadku pakietu 1-miesięcznego
 • trzech wizyt kontrolnych w przeciągu 12 tygodni od daty pierwszej konsultacji w przypadku pakietu 3-miesięcznego
 • sześciu wizyt kontrolnych w przeciągu 24 tygodni od daty pierwszej konsultacji w przypadku pakietu 6-miesięcznego

Po tym okresie niewykorzystane konsultacje i wizyty przepadają i nie ma możliwości zwrotu poniesionych kosztów.
7. Termin kolejnej wizyty kontrolnej ustalany jest na wizycie w gabinecie dietetyka. W celu zmiany terminu wcześniej umówionej wizyty Pacjent zobowiązany jest przełożyć ją z 24-godzinnym wyprzedzeniem (1 dni). W przeciwnym wypadku wizyta przepada. Odwołanie umówionej konsultacji kontrolnej w czasie krótszymi niż 24 godzin przed umówionym terminem będzie traktowane jako zrealizowana usługa.

 

REGULAMIN

 

1.  Poradnia Dietetyczna Żyrardów nie ponosi odpowiedzialności za usługi dietetyczne udzielone na skutek podania przez Pacjenta niepełnych i nieprawdziwych informacji, podania niepełnego stanu zdrowia, przedstawienia niepełnych informacji związanych ze stanem zdrowia czy przedstawienia niepełnych dokumentów lub/i badań.

2. Poradnia Dietetyczna Żyrardów może odmówić Pacjentowi wykonania usługi lub konsultacji w przypadku gdy:

 • zachodzi przypuszczenie, że Pacjent jest nieletni (i nie posiada zgody opiekuna prawnego) lub niepoczytalny;
 • zachowanie Pacjenta świadczy, iż jest on pod wpływem: alkoholu, narkotyków, środków odurzających, psychotropowych, innych substancji o działaniu podobnym do ww. lub zachowanie Pacjenta jest obraźliwe lub narusza dobra osobiste dietetyka
 • udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi naruszałoby obowiązujące przepisy prawa lub zasady etyki lub naruszałoby prawa osób trzecich;
 • udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi może zagrażać zdrowiu lub życiu Pacjenta

3. Poradnia Dietetyczna Żyrardów zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy służbowej wszelkich informacji podawanych na wizytach i w formularzach, które nabyło w związku ze świadczeniem usług.

4. Usługi świadczone przez Poradnia Dietetyczna Żyrardów, w tym usługi on-line nie stanowią diagnozy lekarskiej, konsultacji medycznej i nie mogą zastępować Pacjentowi leczenia lub terapii, realizowanej przez podmiot prowadzący działalność leczniczą, w szczególności nie może zastępować konsultacji lekarskiej.

5.  Każda konsultacja, usługa i wytworzone w związku z nimi informacje są indywidualnie przygotowane dla konkretnego Pacjenta stanowią własność intelektualną Poradnia Dietetyczna Żyrardów i podlegają stosownej ochronie. Rozpowszechnianie ich, kopiowanie, odsprzedawanie, publiczne lub indywidualne udostępnianie ich bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione. Niezastosowanie się do powyższego zakazu będzie skutkowało odpowiednią odpowiedzialnością karną oraz majątkową. Pacjent ma prawo do pobierania udostępnionych dokumentów oraz drukowania całych stron lub fragmentów na użytek własny pod warunkiem nie naruszania praw autorskich.

DIETA ON-LINE

Zadzwoń lub przyjdź do nas i  umów się na wizytę – z nami osiągniesz sukces !!!

Dietetyk
mgr inż. Dominika Żakowska

Gabinet w Żyrardowie
ul. 1- go Maja 41 lok. 50 PIĘTRO II
96-300 Żyrardów

 579 075 021

 dietetykzyrardow@wp.pl

Napisz do nas!